6 Dôvodov prečo stavať s nami

 

1. ÚSPORA VAŠICH FINANCIÍ

Pri realizácií využívame najnižšie nákupné ceny dodávaných značkových materiálov, ktoré máme rámcovými zmluvami zabezpečené od spolupracujúcich dodávateľov alebo výrobcov. Tieto zľavy sú exkluzívne vďaka našej neustálej snahe o hľadanie akýchkoľvek možností vytvorenia zliav (napr. množstevným odberom, našími marketingovými službami pre partnerov a pod). Toto Vám zlacňuje stavbu!

Vďaka katalógovému spôsobu riešenia našich projektov, neplatíte reálnu cenu nákladov pre projektantov na daný projekt, ale len jeho určitú časť. Ďalšiu časť doplatí prípadný ďalší záujemca o ten istý projekt.

Bezplatná služba finančnej analýzy Vašej situácie a výber z celého množstva možností tej najlepšej kombinácie viacerých produktov prefinancovania stavby, to Vám znižuje výšku splátok hypotéky.

Úsporu získavate aj vďaka správnemu a rýchlemu realizačnému plánu bez prestojov, chýb a opráv a zabezpečenie tak Vášho skorého sťahovania sa.

 

2. KVALITA REMESELNÍCKEJ PRÁCE

Naše odborné služby a vlastní remeselní pracovníci na stavbe, Vám ušetria starosti, či už pri kontrole realizácie profesijných prác alebo prípadných nákladov spojených s opravami vykonanej práce. 

Podrobne spracovaný projekt autorizovanými projektantmi a autorizovaný stavbyvedúci a stavebný dozor pri výstavbe, je pre Vás zárukou kvality prevedených prác. 

Neustále kladieme maximálny dôraz na každú činnosť a zlepšujeme svoje výkony tak, aby výsledky podávané k Vám boli v najvyššej kvalite. 

3. RÝCHLOSŤ STAVBY A ČASOVÁ GARANCIA

Garantujeme Vám najkratšie dodacie lehoty:
• dodanie projektu aj so zapracovanými zmenami podľa Vašich predstáv vo veľmi krátkom čase;
•  vyriešenie najvýhodnejšieho financovania bývania takmer „on-line“; 
• príprava k výstavbe a samotná kompletná realizácia bez akýchkoľvek prestojov.

Len takto si môžete byť istí skorým dátumom Vášho sťahovania do nového bývania.
Za dobu výstavby sme v plnej miere zodpovední my.  
Zmluvne je dohodnutá dĺžka výstavby, jej začiatok aj koniec. Pri nedodržaní termínov je určená výška zmluvnej pokuty, ktorá sa odvíja od celkovej ceny stavby.

 

4. KOMPLEXNÁ ODBORNÁ STAROSTLIVOSŤ O VÁŠ PROJEKT

„od pozemku až po kolaudáciu“

Využitím našich služieb si zabezpečíte správny výber pozemku a projektu domu, vrátane jeho osadenia na parcele a návrhu najvýhodnejšieho riešenia infraštruktúry.

Súčasne získavate partnera pre konzultovanie celej myšlienky realizácie domu tak, aby spĺňal všetky Vaše predstavy. Získavate takkomplexné služby, úsporu nákladov a kvalitné prevedenie výstavby. A získavate taktiež priateľov – všetkých zúčastnených pri výstavbe, nás z firmy IB – pretože vytvoríme osobný vzťah vďaka „nemasovosti“.

 

5. SPOĽAHLIVOSŤ

Realizácia výstavby domu s nami nenaruší Váš doterajší spôsob života.

Naďalej sa bez obmedzení venujete svojmu zamestnaniu či koníčkom, keďže realizáciu Vášho domu vykonávajú skúsení odborníci.

 

6. ZÁRUKY A SERVIS

Získate záruku na kompletnú stavbu domu, ktorá Vám plynie až po prevzatí stavby.

V prípade riešenia svojpomocnej realizácie domu alebo pri zadávaní jednotlivých etáp výstavby rôznym živnostníkom, sami beriete na seba hmotnú zodpovednosť, ručíte za kvalitu aj dobu realizácie a taktiež dodržanie svojho rozpočtu. Je to veľmi náročne… 

Preto aj my túto prácu vykonávame na plný úväzok. Garantujeme Vám spokojnosť s priebehom prípravy, výstavby aj užívania – získavate u nás záruky aj servis.