Nezaradené

6 Dôvodov prečo stavať s nami

  1. ÚSPORA VAŠICH FINANCIÍ Pri realizácií využívame najnižšie nákupné ceny dodávaných značkových materiálov, ktoré máme rámcovými zmluvami zabezpečené od spolupracujúcich dodávateľov alebo výrobcov. Tieto zľavy sú exkluzívne vďaka našej neustálej snahe o hľadanie akýchkoľvek možností vytvorenia zliav (napr. množstevným…

Ako pripraviť stavenisko

HRANICE POZEMKU Hranice pozemku vytýči geodet – osoba, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti. OPLOTENIE POZEMKU Stavenisko treba oplotiť po celom obvode. Oplotenie musí byť také, aby na susedných pozemkoch nevznikli v dôsledku stavebnej činnosti škody. Môže byť trvalé alebo…